[قید]

beautifully

/ˈbjuːt̬.ɪ.fəl.i/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به زیبایی

  • 1.She dresses beautifully.
    1. او به زیبایی لباس می پوشد.
  • 2.you have beautifully painted your apartment.
    2. شما به زیبایی آپارتمانتان را رنگ کرده اید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان