[صفت]

beauteous

/bjˈuːɾiəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more beauteous] [حالت عالی: most beauteous]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زیبا

old use
مترادف و متضاد beautiful
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان