[اسم]

beaut

/bjˈuːt/
قابل شمارش

1 آدم زیبا چیز زیبا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان