[اسم]

beaut

/bjˈuːt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آدم زیبا چیز زیبا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان