[اسم]

bleb

/blˈɛb/
قابل شمارش

1 تاول پوستی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آبله

2 حباب (در مایعات یا شیشه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان