[اسم]

bleeding

قابل شمارش

1 خونریزی

معادل ها در دیکشنری فارسی: خونریزی
[صفت]

bleeding

قابل مقایسه

2 لعنتی کوفتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان