[اسم]

bleeper

/ˈbliːpər/
قابل شمارش

1 دستگاه پیجر

مترادف و متضاد beeper
  • 1.All the doctors in the hospital carry a bleeper.
    1. تمام پزشکان در بیمارستان یک دستگاه پیجر دارند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان