[عبارت]

bored out of your mind

/bɔrd aʊt ʌv jʊər maɪnd/

1 از بی‌حوصلگی دیوانه شدن از حوصله سررفتگی مردن

informal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان