[اسم]

butchery

/bˈʊtʃɚɹi/
غیرقابل شمارش

1 قصابی

معادل ها در دیکشنری فارسی: قصابی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان