[اسم]

butane

قابل شمارش

1 گاز بوتان هیدروکربن

معادل ها در دیکشنری فارسی: بوتان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان