[اسم]

busybody

/ˈbɪzɪˌbɒdi/
قابل شمارش

1 آدم فضول نخود هر آش

معادل ها در دیکشنری فارسی: آدم فضول
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان