[صفت]

butch

/bˈʊtʃ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: butcher] [حالت عالی: butchest]

1 مردانه مردمانند، شبیه مردها، خشن و زمخت

مترادف و متضاد manly
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان