[اسم]

butcher's

/ˈbʊʧərz/
قابل شمارش
[جمع: butchers]

1 قصابی

معادل ها در دیکشنری فارسی: قصابی
  • 1.See you at the butcher's.
    1. در [تو] قصابی می بینمت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان