[صفت]

centigrade

/ˈsen.təˌgreɪd/
غیرقابل مقایسه

1 سانتی‌گراد

مترادف و متضاد Celsius
  • 1.Water boils at 100° centigrade.
    1 . آب در دمای 100 درجه سانتی‌گراد جوش می‌آید.

2 صدبخشی

[اسم]

centigrade

/ˈsen.təˌgreɪd/
قابل شمارش

3 سانتیگراد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان