[اسم]

centimeter

/ˈsent.əˌmiːt̬.ər/
قابل شمارش

1 سانتی‌متر

معادل ها در دیکشنری فارسی: سانت سانتی‌متر
  • 1.The picture measures fifty by thirty centimeters.
    1. اندازه تصویر پنجاه در سی سانتی‌متر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان