[اسم]

centipede

/ˈsɛntɪˌpid/
قابل شمارش

1 هزار پا (جانور شناسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: هزارپا
  • 1.There's a centipede on my bed.
    1. روی تختم یک هزار پا هست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان