[اسم]

centipede

/ˈsɛntɪˌpid/
قابل شمارش

1 هزار پا (جانور شناسی)

  • 1. There's a centipede on my bed.
    1 . روی تختم یک هزار پا هست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان