[اسم]

classical music

/ˈklæsɪkəl ˈmjuzɪk/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 موسیقی کلاسیک موسیقی سنتی

معادل ها در دیکشنری فارسی: موسیقی کلاسیک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان