[صفت]

classical

/ˈklæs.ɪ.kəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more classical] [حالت عالی: most classical]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کلاسیک

معادل ها در دیکشنری فارسی: کلاسیک
مترادف و متضاد timeless traditional modern
  • 1.I'm not a fan of classical music.
    1. من طرفدار موسیقی کلاسیک نیستم.

2 کلاسیک [وابسته به یونان و روم باستان]

classical Greek architecture
معماری کلاسیک یونانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان