[اسم]

consumerism

/kənˈsuːmərɪzəm/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مصرف گرایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مصرف‌گرایی
  • 1.green consumerism
    1. مصرف گرایی مواد ارگانیک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان