[صفت]

consumptive

/kənsˈʌmptɪv/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مبتلا به سل

معادل ها در دیکشنری فارسی: مسلول
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان