[صفت]

consumptive

/kənsˈʌmptɪv/
قابل مقایسه

1 مبتلا به سل

معادل ها در دیکشنری فارسی: مسلول
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان