[اسم]

contagion

/kənˈteɪdʒən/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سرایت واگیری

معادل ها در دیکشنری فارسی: همه‌گیری سرایت
  • 1.There is no risk of contagion.
    1. خطر سرایت (بیماری) وجود ندارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان