[صفت]

consuming

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وقت‌گیر انرژی‌بر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان