[صفت]

contemptuous

/kənˈtemptʃuəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more contemptuous] [حالت عالی: most contemptuous]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تحقیرآمیز اهانت‌آمیز

معادل ها در دیکشنری فارسی: تحقیرآمیز
مترادف و متضاد scornful
  • 1.She gave him a contemptuous look.
    1. او نگاهی تحقیر آمیز به مرد انداخت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان