[اسم]

contempt of court

/kənˈtɛmpt ʌv kɔrt/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اهانت به دادگاه

مترادف و متضاد contempt
  • 1.Any person who disregards this order will be in contempt of court.
    1. هر کس به این حکم بی توجهی کند اهانت به دادگاه کرده است.
  • 2.to be guilty of contempt of court
    2. متهم به اهانت کردن به دادگاه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان