[صفت]

contemptible

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نفرت‌انگیز ناپسند، پست

معادل ها در دیکشنری فارسی: پفیوز خوار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان