[اسم]

contemporary music

/kənˈtɛmpəˌrɛri ˈmjuzɪk/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 موسیقی معاصر موسیقی امروزی، موسیقی مدرن

مترادف و متضاد modern music
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان