[اسم]

currant

/kˈɜːɹənt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 انگورفرنگی (گیاه‌شناسی)

2 کشمش (بی‌دانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان