[صفت]

current

/ˈkɜr.ənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more current] [حالت عالی: most current]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فعلی جاری، کنونی

معادل ها در دیکشنری فارسی: جاری فعلی کنونی
current account/affairs/events/issue ...
حساب/امور/وقایع/نسخه و... جاری
 • 1. Have you seen the current of Vogue magazine?
  1. نسخه فعلی مجله "ووگ" را دیده‌ای؟
 • 2. Is that your current address?
  2. آیا این آدرس فعلی شماست؟
[اسم]

current

/ˈkɜr.ənt/
قابل شمارش

2 جریان (برق، آب و هوا)

معادل ها در دیکشنری فارسی: جریان
electric/electrical current
جریان برق/الکتریکی
 • Switch off the electric current before changing the bulb.
  قبل از عوض کردن لامپ جریان برق را قطع کنید.
ocean/sea/tidal ... current
جریان اقیانوسی/دریایی/جزر و مدی و...
 • Strong sea currents can be very dangerous for swimmers.
  جریان‌های قوی دریایی می‌تواند خیلی برای شناگرها خطرناک باشد.
to swim against the current
شنا کردن بر خلاف جریان (آب)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان