[اسم]

curriculum

/kəˈrɪk.jə.ləm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 برنامه آموزشی

مترادف و متضاد course of studies schedule syllabus timetable
  • 1.Spanish is in the curriculum.
    1. (زبان) اسپانیایی در برنامه آموزشی هست.
  • 2.the school curriculum
    2. برنامه آموزشی مدرسه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان