[اسم]

curry powder

/ˈkɜːri paʊdər/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ادویه کاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان