[اسم]

cursor

/ˈkɜr.sər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مکان‌نما (روی صفحه کامپیوتر)

معادل ها در دیکشنری فارسی: مکان‌نما
  • 1.Put the cursor over the word you want to look up.
    1. مکان‌نما را روی لغتی که می‌خواهی جست‌وجو کنی، بگذار.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان