[اسم]

currycomb

/kˈɜːɹɪkˌoʊm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قشو

معادل ها در دیکشنری فارسی: قشو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان