[اسم]

current account

/ˈkɜrənt əˈkaʊnt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 حساب جاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: حساب جاری
مترادف و متضاد checking account
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان