[اسم]

department

/dɪˈpɑrt.mənt/
قابل شمارش

1 وزارت بخش، گروه آموزشی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اداره
مترادف و متضاد district division office section
  • 1.the African Studies department
    1. گروه آموزشی مطالعات آفریقا
  • 2.the Department of Health and Human Services
    2. وزارت بهداشت و خدمات انسانی
  • 3.The sales department is having a Christmas party this week.
    3. بخش فروش، این هفته مهمانی کریسمس برگزار می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان