[اسم]

designated driver

/dˈɛzɪɡnˌeɪɾᵻd dɹˈaɪvɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 راننده برگزیده راننده هشیار

توضیحاتی درباره designated driver
فردی که می‌پذیرد در مهمانی و ... مشروبات الکلی ننوشد تا بتواند با هشیاری رانندگی کند و دیگران را برساند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان