[اسم]

designer clothes

/dɪˈzaɪnər kloʊðz/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لباس برند لباس طراح مشهور

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان