[اسم]

designer

/dɪˈzaɪnər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 طراح

معادل ها در دیکشنری فارسی: طراح
مترادف و متضاد creator deviser planner
 • 1.He is a famous designer.
  1. او یک طراح مشهور است.
 • 2.He is one of the country's top fashion designers.
  2. او یکی از برترین طراحان مد کشور است.
[صفت]

designer

/dɪˈzaɪnər/
غیرقابل مقایسه

2 برند طراحی شده توسط طراحان مشهور

 • 1.I collect designer jeans.
  1. من (کلکسیون) شلوار لی‌های برند را جمع می‌کنم.
designer labels
برندهای طراحان مشهور
 • I can't afford designer labels clothes.
  من نمی‌توانم از پس هزینه برندهای طراحان مشهور بربیایم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان