[صفت]

designed

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 طراحی‌شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان