[اسم]

designation

/dˌɛzɪɡnˈeɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 انتصاب تخصیص

معادل ها در دیکشنری فارسی: انتصاب تعیین
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان