[صفت]

downy

/ˈdaʊni/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: downier] [حالت عالی: downiest]

1 (موی) نرم کرکی، پر مانند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان