[اسم]

doxy

/dˈɑːksi/
قابل شمارش

1 معشوقه

مترادف و متضاد lover mistress

2 فاحشه

مترادف و متضاد prostitute
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان