[قید]

downwind

/ˌdaʊnˈwɪnd/
غیرقابل مقایسه

1 در جهت وزش باد در مسیر باد

مترادف و متضاد upwind
sailing downwind
کشتیرانی در جهت وزش باد
[صفت]

downwind

/ˌdaʊnˈwɪnd/
غیرقابل مقایسه

2 در جهت وزش باد در مسیر باد

مترادف و متضاد upwind
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان