[اسم]

downtrend

/ˈdaʊntrend/
غیرقابل شمارش

1 سیر نزولی

مترادف و متضاد uptrend
  • 1.There was a gradual downtrend in the price of grain.
    1. یک سیر نزولی در قیمت غلات به وجود آمده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان