[قید]

downtown

/ˈdɑʊn.tɑʊn/
غیرقابل مقایسه

1 مرکز شهر

معادل ها در دیکشنری فارسی: مرکز شهر
مترادف و متضاد city center
  • 1.If we go downtown we can take the bus.
    1. اگر به مرکز شهر برویم می‌توانیم سوار اتوبوس شویم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان