[اسم]

downspout

/ˈdaʊnspaʊt/
قابل شمارش

1 ناودان

مترادف و متضاد drainpipe
  • 1.Connect the downspouts to underground tubing.
    1. ناودان ها را به لوله کشی زیرزمینی متصل کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان