[اسم]

downside

/ˈdaʊnsaɪd/
غیرقابل شمارش

1 نقطه منفی

  • 1.The downside of living in a city is all the pollution.
    1. نقطه منفی زندگی در شهر این همه آلودگی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان