[قید]

downstage

/ˈdaʊnsteɪdʒ/
غیرقابل مقایسه

1 در جلو صحنه تئاتر رو به روی پرده ی نمایش

مترادف و متضاد upstage
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان