[اسم]

downswing

/ˈdaʊnˌswɪŋ/
قابل شمارش

1 ضربه از بالا به پایین (گلف) حرکت رو به پایین

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان