[اسم]

encomium

/ɪnˈkoʊmɪəm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ستایش

مترادف و متضاد praise
  • 1.to compose an encomium
    1. نوشتن یک (متن) ستایش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان