[صفت]

exasperating

/ɪgˈzæspəˌreɪtɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more exasperating] [حالت عالی: most exasperating]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به شدت آزاردهنده اعصاب‌خردکن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان