[اسم]

exasperation

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خشم عصبانیت، آزار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان